Mowic Online

Visualisering

I Mowic Online får du en realtidsbild över dina sensorer och hur det ser ut just nu, för att underlätta vilket beslut du ska ta. Den ger dig även tillgång till historiska data för en specifik plats.

Dina mätvärden

Kartjänst med vy över aktuella sensorer och deras värden.

Planera

Få en realtidsbild för att underlätta vilket beslut du ska ta.

Historik

Se historiska värden från alla dina sensorer.

Kartvy
Mätdata
Mätvärden
Diagram med tjäldjup