Mowic AB är ett teknikbolag med spetskompetens inom mobildata, molntjänster, detektorer och GPS-baserade lösningar. I samarbete med utvalda partners kan vi erbjuda kompletta helhetsåtaganden inom M2M för affärskritisk data.

Mowic har sedan 10 år tillbaka arbetat med avancerade GPS-system för drift och underhåll av vägar och infrastruktur och levererar lösningar till flertalet av de största aktörerna i Norden. Huvudkontoret ligger i Järfälla. 

Mowic Väg- och Transport är vårt största affärsområde, med bl.a. tjänster för vinterväghållning.

Mowic Miljö är ett nytt produktområde, med målet att utveckla tjänster som ska utgöra ett bra stöd vid genomförandet av åtaganden ålagda våra kunder. Tjänster rörande luftkvalitet är en av dessa.

 

Mowics kärnvärden beskriver både våra produkter likväl som vår personal:

Pålitliga  Våra produkter skall vara tillförlitliga och hålla hög kvalitet. Vår personal skall vara kompetent och hålla en servicegrad som kunden uppskattar.

Drivande  Vi vägleder marknaden genom att se möjligheterna att nyttja teknik till nytta för att utveckla våra kunders verksamhet.

Lyhörda  Vi utforskar ständigt användarens önskemål, så att våra produkter utvecklas i takt med kundernas behov.

Enkla  Våra produkter ska vara enkla att använda och de ska bidra till att förenkla kundens vardag. Vårt mål är att våra kunder skall uppskatta enkelheten i att samarbeta med Mowic.