TrackIce

Halkvarningssystem

Upptäck fördelarna

TrackIce

Vägväder

TrackIce ger koll på vägvädret, där det verkligen behövs. Hur tar du dina beslut idag? Har du tillgång till all uppdaterad information som krävs för att kostnadseffektivt skapa trygga, halkfria vägar? Beslut som medför att stora resurser tas i anspråk behöver vara välinformerade och tas i god tid – för maximal trafiksäkerhet. TrackIce är ett unikt halkvarningssystem för säkrare vägbanor och sänkta driftskostnader. TrackIce kan enkelt driftsättas på vilken plats som helst tack vare de trådlösa sensorerna, solcellsdriften och den enkla monteringen.

Beslut som medför att stora resurser tas i anspråk behöver vara välinformerade och tas i god tid – för maximal trafiksäkerhet. TrackIce är ett unikt halkvarningssystem för säkrare vägbanor och sänkta driftskostnader.

icon png

Trådlösa sensorer

TrackIce kan enkelt driftsättas på vilken plats som helst tack vare de trådlösa sensorerna.

icon png

Förutse risken för halka

Genom att förutse när det finns risk för halka kan man minska kostnader för fordon, salt och personal genom ett optimerat antal pådrag.

icon png

Snabb överblick och prognos

Få en realtidsbild över hur det ser ut just nu, för att underlätta vilket beslut du ska ta.