Intelligent halkvarningssystem ökar säkerheten på våra vägar

Uppsala är en av landets kommuner som tar extra krafttag i årets snöröjningssäsong. Tydligare kontrakt med underleverantörer och en utökning av halkvarningssystemet ska ge Uppsalaborna säkrare gator. Med fler mätsensorer på utsatta vägar kan halka och snökaos upptäckas i tid.

Hårdare krav på entreprenörerna och tydligare avtal gör att Uppsala är väl rustade inför vintern. För ytterligare effektivisering utökas också användandet av GPS-verktyg i fordonen – ett system för att mäta och följa upp snöröjningen. Beroende på läge och topografi kan det i verkligheten skilja flera grader mellan olika platser i ett område – en bro kan utgöra en stor risk när temperaturen ligger runt nollan. Därför har fyra nya väderstationer med smarta vägbanesensorer och snödjupsmätare installerats på strategiska platser runt om i kommunen.
 
–       En av sensorerna är placerad i Storvreta, där det ofta snöar lite mer. I och med att vi kan sätta de nya sensorerna var som helst kan vi få exakta prognoser på våra riskområden. säger Ola Jakobsson som är byggledare för snöröjningen på Uppsala Kommun teknik och service.
 
Systemet som heter TrackIce används på flera håll i landet, bl.a. i Vårby backe på Essingeleden som är en av Sveriges mest trafikerade och farliga trafikpunkter. Där har PEAB satt extra mätpunkter för att öka säkerheten och kvaliteten på halkbekämpningen. Även i Södertälje använder kommunen systemet och där har mätpunkter placerats på strategiska platser med tidig halka.
 
–       Genom att använda historiska data från sensorerna kombinerat med väderprognoser, kan systemen skapa en halkprognos med riskbedömning för en specifik plats där sensorn finns. T.ex. om en plats visar sig alltid ligga 2 grader lägre än regionens väderprognos kan vi i förväg förutspå var det ska halkbekämpas, eller snöröjas, säger Mats Wärme, VD på det svenska företaget Mowic, som ligger bakom systemet.
 
Den enkla installationen av de trådlösa och batteridrivna mätsensorerna har gjort att flera kommuner och entreprenörer lägger till vägbanesensorer på utsatta platser och på så sätt utökar sin kunskap och får bättre prognoser i t.ex. väderföretagets MeteoGroups tjänst ”Vinterhalka” som används av många vägentreprenörer.
 
Med intelligenta prognoser från riskområden där det tidigare inte gått att mäta, t.ex. på grund av att det saknats elektricitet, kan vi få effektivare snöröjning och säkrare vägar. Resultatet blir också mindre spridning av det miljöskadliga vägsaltet som i alltför stor användning skadar miljön och ger korrosionsproblem på våra fordon.

Fakta om snöröjningen i Uppsala

  • Snöröjningen i Uppsala sköts med 130 fordon, och ca 300 förare.
  • Avtal är tecknat med fem olika underentreprenörer denna säsong.
  • Själva har Uppsala kommun 10 egna fordon, som sköter snöröjningen i Centrum.
  • De fordon som sköter snöröjningen använder GPS-system med  BlueTex-GPSer i fordonen, som kommunen tillhandahåller. Systemet levereras av Mowic och B&M Systemutveckling.
  • Kommunen använder GPS-systemet för att ha kontroll på att arbetet utförs i rätt tid, ta ut fakturaunderlag och göra stickkontroller att förarna inte kör för fort. De kollar även att hela vägens bredd blir röjd och sandad.
  • Kommunen har fyra stycken TrackIce väderstationer med vägbanesensorer och snödjupsmätare strategiskt placerade runt om i kommunen.