Svevia sköter vägarna med stöd av GPS-system från Mowic och B&M

Driftområde Edsbyn

Svevia plogar, sandar, saltar och underhåller de statliga vägarna för driftområde Edsbyn. Sammanlagt 808 km statliga vägar i området Ljusdal, Ovanåker och Bollnäs. Dessutom har Svevia ansvar för 180 km enskilda vägar i samma område. För uppföljning av vägunderhållsarbetet använder Svevia GPS:er i fordonen som kontinuerligt rapporterar in vilken aktivitet som utförs, vilka mängder material som läggs ut, och eventuella hinder för arbetet. Svevia Edsbyn har 4 egna fordon och 16 underentreprenörsfordon som hanterar vinteraktiviteterna. På sommaren är 4-5 fordon igång för slåtter, sopning, hyvling och vattning.

Mindre Administration

Magnus Jonsson är produktionsledare för Svevias Driftområde Edsbyn och tillika MPS samordnare Nord (Mobila Produktions System). Han är daglig användare av systemet och säger, ”Syftet med att skaffa GPS-system var att minska administrationen, få bättre kontroll, och få fram korrekta ersättningsunderlag gentemot underentreprenörerna.”
Innan GPS-systemet inskaffades så ägnade Magnus mycket tid åt administration av tidrapporter från åkarna som subjektivt skulle bedömas och matas in manuellt. Det handlade om 400-500 ”lappar” som varje månad skulle hanteras. Nu får Magnus ut ersättningsunderlag från GPS-systemet för alla åkarna på några minuter, och Magnus kan istället använda sin arbetstid till annat.

Betalt enligt GPS-underlag

”De absolut största besparingarna är dock att underentreprenörerna nu får betalt enligt GPS-underlag”, fortsätter Magnus. Det innebär att betalning utgår för precis det arbete som utförts. I systemet definieras vilka väglänkar som ingår i uppdraget och rapporter tas ut för den tid som arbete utförts på dessa vägavsnitt. Svevia Edsbyn har nu infört ”betalning enligt GPS-underlag” i sina upphandlingar av underentreprenörer vilket har medfört betydligt minskade kostnader. Kontroll på materialmängder Svevia Edsbyn använder även systemet för materialuppföljning. Nu vet Magnus var och hur mycket salt och sand som spridits. Av Magnus fordonsflotta är ett fordon utrustat med koppling till saltspridare för automatisk sändning av materialmängd. De fordon som sandar trycker på en knapp för varje ton som lagts ut vilket ger en god bild på kartan av spridningen.

Verifierar utkallning

Genom att systemet även ger en realtidsbild av vad fordonen gör och var de är så använder Magnus även systemet för att på ett enkelt sätt verifiera att utkallade fordon är på plats. Det sparar många telefonsamtal som förut gjordes för att verifiera utkallningen.

Lätt att använda

Magnus har även erfarenhet av GPS-system från andra leverantörer. Han anser att fördelarna med Mowic/B&Ms system är användarvänligheten, både gällande fordonsenheten med sex tydliga knappar, och programvaran på kontoret med vilken han snabbt och effektivt tar fram sina rapporter. Svevia är givetvis med och har synpunkter och idéer runt systemet. Ett sådant exempel är den materialdisplay som tagits fram för inmatning av mängder som ett komplement till fordonsenheten.

GPS-system, en viktig del av verksamheten

Magnus tror att GPS-systemen framöver kommer bli än viktigare för Svevias verksamheter och att potentialen är stor för nya användningsområden och ytterligare funktionalitet.

Denna text är framtagen av Mowic i samarbete med Svevia.
För mer information kontakta Mikael Rindborg, Mowic 08-564 759 05.