I Söderhamns kommun sköts vägarna med stöd av GPS

Tekniska serviceförvaltningen i Söderhamns kommun ansvarar för vinterväghållning på tjugotvå mil väg och ungefär 5 mil gång- och cykelvägar inom kommunen. Vinterväghållningen består av snöröjning, snöstädning, halkbekämpning, snöbortforslning, sandupptagning samt återställning av skador.

Egna fordon och UE

Kommunen har tre egna fordon, och 42 fordon från underentreprenörer som hanterar vinterväghållningen. Totalt 45 fordon, alla utrustade med BlueTex GPS:er. På sommaren används ca 6 av dessa.

Har använt GPS-systemet i 5 år

GPS-systemet införskaffades år 2006. Syftet med att skaffa GPS-systemet var att minska administrationen, få bättre kontroll, och få fram korrekta ersättningsunderlag gentemot underentreprenörerna.

Minskade timmar

Sedan systemet infördes har man sparat pengar på flera sätt. Dels genom att systemet underlättar arbetet att ta fram korrekta debiteringsunderlag till underentreprenörerna. ”Våra UE får betalt för de timmar GPS:en visar att de arbetat”, säger Karina Nylander. ”Antalet fakturerade timmar från UE har minskat, sedan vi började ta fram debiteringsunderlag från GPS-systemet”, fortsätter Karina. ”Vi har säkert sparat 10% på att använda systemet under vintern 2010,” säger Karina Nylander.

Bevis vid halkolyckor

Men det finns också andra gynnsamma sätt att använda systemet. ”Vi har även sparat pengar på försäkringsärenden, då vi inte betalt ut lika mycket i ersättning för halkolyckor eftersom vi kunnat bevisa att vi har utfört vårt jobb på korrekt sätt”, säger Karina.

Enkel att använda

”Det var inga större problem att implementera systemet hos förarna. En stor fördel är att fordonsenheten, BlueTex GPS:en är så enkel att använda”, tycker Karina. Karina tror att framtiden är ljus för den här typen av system. ”Som jag ser det så är vi bara i början av utvecklingen”, säger Karina avslutningsvis.

Denna text är framtagen av Mowic i samarbete med Söderhamns Kommun.
För mer information kontakta: Söderhamns Kommun, Karina Nylander, telefon 0270-753 72
Mowic AB, Mikael Rindborg, telefon 08-564 759 05