Vinster med systemet

  • Kvalitetssäkring av verksamheten (t ex ISO9001), bevis vid skadeärende, ständig förbättring.
  • Förbättrad arbetsledning och effektivare produktion, bättre planering, bättre ledning och uppföljning.
  • Effektivare administration, minimal pappershantering.
  • Noggranna underlag för UE-fakturering, rätt ersättning för utfört arbete.
  • Förbättrad redovisning mot beställare, inga fakturerbara delar ”glöms bort”.
  • Förbättrad arbetsmiljö för arbetsledare, förare och administrativ personal, mindre telefoni, störningar och oklarheter.
  • Uppföljning av miljöpåverkan (ISO14001).
  • Högre precision, kvalitet och kontroll i alla delar av verksamheten.