Utrustning i bilen – BlueTex GPS

  • Flexibel och utbyggbar, speciellt anpassad för vinterväghållning och andra drift- och underhållsverksamheter inom kommun och entreprenad.
  • Flyttas lätt mellan fordon.
  • Funktionsknappar för manuell registrering av aktiviteter och avvikelser. Knapparna konfigureras kundunikt.
  • Möjlighet till fast koppling t.ex plogutrustning för automatisk rapportering av aktivitet.
  • Möjlighet till automatisk insamling av realtidsdata från olika typer av spridare för salt, sand eller andra material.
  • Robust utrustning som tål att användas i fuktig, dammig och tuff miljö motsvarande IP54.
  • Driftsäker utrustning som tillåter arbete även utanför radiotäckning eller vid kommunikationsavbrott under minst 6-12 timmar, beroende på hur mycket extern utrustning som är tillkopplad. Synkronisering sker så fort täckning erhålls.
  • BlueTex GPS kan, förutom med uppladdningsbart batteri, även drivas/laddas via fordonets elsystem och är anpassad att klara såväl 12, 24 som 230 V. Driftstid utan extern utrustning är minst 16 timmar.