Systembeskrivning GPS-system för Vägunderhåll

Systemet består av fordonsutrustning som rapporterar in GPS-data, såsom aktiviteter och volymer via ett mobilt radionät till en server för vidare bearbetning.

Mowics fordonsutrustning BlueTex GPS kan rapportera genom att föraren trycker på knappar eller med automatisk koppling till maskinens utrustning. 

Drift av systemet sker centralt och levereras som en tjänst, där kontorsanvändarna loggar in via internet. Ingen egen driftmiljö krävs. Systemet är användarvänligt och uppbyggt i moduler där funktioner enkelt kan läggas till eller döljas för användare med olika arbetsuppgifter eller bakgrundskunskaper.

Systemet är uppbyggt så att inte data kan förloras i något led vid driftstörningar. Data mellanlagras om fordonsutrustningen tappar radiotäckning eller vid driftsavbrott på server eller internetförbindelse.