Utrustning i bilen – BlueTex GPS V

  • Anpassad för miljön i en entreprenadmaskin, tål att användas i fuktig, dammig och tuff miljö motsvarande IP54.
  • Skräddarsydd för vinterväghållning och andra drift- och underhållsverksamheter inom kommun.
  • Flyttas lätt mellan fordon.
  • Sex tydliga funktionsknappar, tre av de sex funktionsknapparna är förmärkta med tre av de vanligaste aktiviteterna: Plogning, Sandning/saltning och Kombi. Alla sex knappar konfigureras utefter önskemål.
  • 48 timmars batteritid.
  • Flyttas lätt mellan fordon.

Produktblad Blue Tex GPS V.pdf