Systembeskrivning Snödjupsmätning TrackIce Snow

TrackIce Snow är unikt tack vare att systemet är trådlöst och batteridrivet vilket ger snabb installation och effektiv drift.

Snödjupssensorn

använder sig av ultraljudspulser för att med 15 minuters intervall mäta snödjupet på den valda platsen och trådlöst vidarebefordra informationen till moderenheten. Snödjupssensorn installeras tillsammans med en solcellsenhet.