Trådlös snödjupsmätning –               TrackIce Snow

Ett unikt, trådlöst och batteridrivet system för snödjupsmätning

Att se till att snöröjning startas vid rätt tid har hittills ofta varit ett problem. Med TrackIce snödjupssensor kan detta nu minimeras. Genom kontinuerlig realtidsinformation om snödjup från olika platser inom en region kan man säkerställa att snöröjningsinsatser påbörjas vid rätt tidpunkt.

Till exempel kan snödjupsinformationen användas för att automatiskt via e-post eller SMS kalla ut personal när förutbestämda värden för förändring av snödjup nås.

På kontoret

Datan och informationen från sensorerna kan användas till en nowcast, realtidsbild av snödjup och temperatur på den valda platsen. Informationen kan också användas för vägväderprognostisering.

Systemet levererar ett enkelt API vilket möjliggör enkel integrering med de flesta på marknaden förekommande aktörer.