Systembeskrivning TrackIce

Den trådlösa solcellsenheten bestyckas med vädersensorer som mäter lufttemperatur & luftfuktighet.
I kombination med informationen den får från vägbanesensorerna kan risk för utfällning på vägbanan
räknas fram.

Vägbanesensorn mäter temperaturen i vägbanan. Med information från konduktivitetssensorn kan
mängden restsalt på vägbanan räknas fram.

Trådlös och solcellsdriven

Den trådlösa vägbanesensorn och konduktivitetssensorn är batteridriven och helt stand-alone.

Ibland finns behov av flera mätpunkter, för att t.ex. täcka in en bro, en bergskärning eller en svacka i området där man vet att det ofta är skilda förutsättningar.

Flera typer av sensorer

Flera typer av sensorer finns. Nivåmätare används för att mäta vattennivåer eller snödjup. Systemet erbjuder också vindmätare och tjäldjupsmätare.