Spara resurser och miljö!

Genom att förutse när det finns risk för halka kan man minska kostnader för fordon, salt och personal genom ett optimerat antal pådrag – något som också innebär en minskad miljöpåverkan genom mindre saltanvändning och mindre utsläpp från väghållningsfordon.

Dessutom minskar behovet att köra långa sträckor för att kontrollera väglaget på avlägsna platser!