Snabb överblick och prognos

TrackIce kan kommunicera med olika typer av applikationer för att ge en snabb överblick och kunskap om risken för isbildning, vägens temperatur och dess fryspunkt.

I Mowic Online får du en realtidsbild över hur det ser ut just nu, för att underlätta vilket beslut du ska ta. Den ger dig även tillgång till historiska data för en specifik plats.

I SMHI:s VinterVäg presenteras prognoser på vägbanans yttemperatur och vägstatus beräknade på indata från TrackIce vägväderstationer.