Snabb och enkel installation

Utvecklingen av TrackIce och sensorer har skett med fokus på att minimera den tid som krävs för att montera dem.

Vägbanesensorn kräver endast ett borrhål och sedan gjuts enheten fast i höjd med vägbanan. Materialet i toppen på sensorn slits likvärdigt med asfalten.