Halkvarningssystem TrackIce

Ett unikt halkvarningssystem för säkrare vägbanor och sänkta driftskostnader.

TrackIce ger koll på vägvädret, där det verkligen behövs. Hur tar du dina beslut idag? Har du
tillgång till all uppdaterad information som krävs för att kostnadseffektivt skapa
trygga, halkfria vägar?

Beslut som medför att stora resurser tas i anspråk behöver vara välinformerade och
tas i god tid – för maximal trafiksäkerhet. TrackIce är ett unikt halkvarningssystem
för säkrare vägbanor och sänkta driftskostnader.

TrackIce kan enkelt driftsättas på vilken plats som helst tack vare de trådlösa
sensorerna, solcellsdriften och den enkla monteringen.

Klicka på bilderna nedan för att öppna produktpresentation TrackIce.pdf