Vägtempsensor

  • Mäter temperatur i vägbanan
  • NarrowBand IoT trådlös kommunikation
  • Skickar data direkt till centralt system
  • Batteriförsörjd
  • Stand-alone, 100% oberoende av fast infrastruktur
Stand-alone
TrackIce NB Trådlös vägtemperatursensor drivs med inbyggt batteri och skickar data direkt till centralt system. Ingen centralenhet eller liknande behövs. Sensorn använder Narrowband IoT och är därför helt oberoende av någon typ av fast infrastruktur.
Mycket lättplacerad och batteriförsörjd
TrackIce NB Trådlös temperatursensor är en liten och mycket lättplacerad enhet som möjliggör mätning av vägtemperatur på platser där du inte trodde det var möjligt. Batteriet beräknas räcka i minst 5 år.
Enkel installation
Tack vare trådlösheten så är installationen mycket enkel. Endast ett borrhål och sedan gjuts sensorn fast i höjd med ytan som ska mätas. Materialet i toppen på sensorn slits likvärdigt med asfalten i vägbanan.

Produktblad TrackIce NB Vägtemperatursensor