Snödjupssensor

  • Nivåsensor för ex vatten eller snödjup
  • 100% solcellsdriven

 

Nivåsensorn använder sig av ultraljud för att mäta avstånd till ett föremål eller yta. Genom den integrerade temperatursensorn görs automatiskt en kompensation för ljudets hastighetsförändring till följd av temperaturskiftningar.

Helt oberoende av fast infrastruktur

Nivåsensorn strömförsörjs och ansluts via RS232-interface till TrackIce Solcellsenhet. TrackIce Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar med Narrowband IoT och är därför inte beroende av någon typ av fast infrastruktur.

Produktblad TrackIce NB nivåsensor med ultraljud