Konduktivitet och vägtemp

  • Mäter konduktivitet och temperatur i vägbanan
  • NarrowBand IoT trådlös kommunikation
  • Skickar data direkt till centralt system
  • Batteriförsörjd
  • Stand-alone, 100% oberoende av fast infrastruktur

Konduktivitet
Denna sensor mäter konduktiviteten i vätskan på sensorns yta. Detta värde ger en restsaltindikation som används för fryspunktsberäkning för den aktuella platsen. Konduktivitetsvärdet ger också information om vägytestatus vått/torrt. Denna sensor installeras alltid tillsammans med TrackIce vägbanesensor, som mäter vägbanetemperatur.

Stand-alone
TrackIce NB Trådlös konuktivitet och vägtemperatursensor drivs med inbyggt batteri och skickar data direkt till centralt system. Ingen centralenhet eller liknande behövs. Sensorn använder Narrowband IoT och är därför helt oberoende av någon typ av fast infrastruktur.

Mycket lättplacerad och batteriförsörjd
TrackIce NB Trådlös konduktivitet och temperatursensor är en liten och mycket lättplacerad enhet som möjliggör mätning av vägtemperatur på platser där du inte trodde det var möjligt. Batteriet beräknas räcka i minst 5 år. Installationen är enkel, endast två borrhål och sedan gjuts sensorerna fast i höjd med ytan som ska mätas.

Narrowband IoT
Det nya IoT-nätet bygger på 4G-nätet vilket gör att det har mycket gott skydd mot störningar från andra tekniker. Tekniken är framtidssäkrad med global standard. Nätet har en täckning på mer än 99.9% av Sveriges befolkning och över 95% av Sveriges yta och kommer att ha en datahastighet på 200kbps.

Produktblad TrackIce NB konduktivitet och vägtemp