Centralenhet

Används som centralenhet där sensordata från de sensorer som ansluts skickas trådlöst (vanligen via GPRS) till server.
Centralenheten har ett antal interface till vilka olika typer av sensorer kan anslutas. Maximalt kan
tre trådade sensorer anslutas till moderstationen, separat sensor för temperaturmätning, EE08 samt ultraljuds- eller trycknivåsensor.
TrackIce centralenhet är i standardutförande batteriförsörjd. Med en mätfrekvens på 15 min och GPRS kommunikation är livslängden för batteriet 10-12 månader. Om längre tid mellan batteribytena önskas kan extra batteripack anslutas till moderstationen alternativt kan solceller anslutas.
Mätintervallet kan ställas mellan 3 min och 240 min.
Centralenheten stöder lokal trådlös dataöverföring via DigiMesh®interface. Detta gör det möjligt att bygga ut sensornätverket med ett stort antal trådlösa sensorer placerade i närområdet.

 

Produktblad TrackIce Centralenhet.pdf