Extra Bolagsstämma Mowic

Härmed kallas till Extra bolagsstämma för MOWIC AB den 2021-09-27 kl 10.00 i bolagets lokaler på Veddestavägen 17 i Järfälla, med möjlighet att deltaga digitalt.

Anmälan om deltagande görs senast 2021-09-23 till info@mowic.se

KALLELSE EXTRA BOLAGSSTÄMMA i MOWIC AB