Årsstämma Mowic

Härmed kallas till ordinarie Årsstämma för MOWIC AB den 2021-06-09 kl 11.00 i bolagets lokaler på Veddestavägen 17 i Järfälla, med möjlighet att delta digitalt.

Anmälan om deltagande görs senast den 2021-06-03 till info@mowic.se

Kallelse