Årsstämma Mowic

Härmed kallas till ordinarie Årsstämma för MOWIC AB den 2020-06-08 kl 10.00 i bolagets lokaler på Veddestavägen 17 i Järfälla, med möjlighet att delta digitalt.

Anmälan om deltagande görs senast den 2020-06-03 till info@mowic.se .

Kallelse