Kallelse till Extra Bolagsstämma 2019-03-25

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Mowic AB.

Datum: 2019-03-25, kl 10:00
Plats: I bolagets lokaler på Veddestavägen 17 i Järfälla.

Anmälan om deltagande gör senast 2019-03-22 på info@mowic.se

Kallelse extra bolagsstämma 20190325