Färre olyckor om ishalka upptäcks i tid?

bilden

 

När temperaturen snabbt sjunker under nollan överraskas många bilister av halkan. Kan antalet olyckor minskas om vi ökar användandet av moderna system inom halkvarning? Mowic har tillsammans med flera andra företag, tjänster som kopplar ihop historik, prognos med realtidsdata från olika vägaktörer. Detta ökar möjligheterna att förutspå vägnätets tillstånd och sätta in resurser på rätt plats.   

Beroende på läge och topografi kan det i verkligheten skilja flera grader mellan olika platser i ett område. Med hjälp av utförliga GIS presentationer, fryspunktsmodulering, interaktionen mellan fleet management och väderprognoser samt egna väderstationer kan systemet ge en mycket bättre bild av vägnätets tillstånd. Att koppla historik och erfarenhet till rutten låter användaren komma närmre de riktiga problemområdena. Systemet fungerar nästan som en artificiell intelligens när vägnätets tillstånd uppdateras både före och efter en bekämpning och sparas i molnet så att resurserna bättre fördelas innan och när blixthalkan väl slår till.

-Genom att använda historiska data från väderstationerna kombinerat med väderprognoser, kan systemet skapa en halkprognos med riskbedömning för en specifik plats där sensorn finns. Om yttemperaturen på en plats nästan alltid ligger 2 grader lägre än på övriga platser i regionen så kan man i förväg få en tidig varning om när och var det ska halkbekämpas, eller snöröjas. 

Systemet används på flera håll i landet, bl.a i Uppsala och Malmö där kommunerna använder realtidsdata från mätpunkterna som beslutsunderlag för bättre snöröjning och halkbekämpning. Den enkla installationen av den trådlösa väderstationen TrackIce från Mowic har gjort att flera kommuner och entreprenörer installerar egna väderstationer på utsatta platser. På så sätt utökar de sin kunskap och får bättre prognoser i sina väderprognossjänster

Med ett sammanlänkat system kan entreprenören åstadkomma mer exakta prognoser, effektivare halkbekämpning och säkrare vägar. Resultatet blir också mindre spridning av det miljöskadliga vägsaltet som i alltför stor användning skadar miljön och ger korrosionsproblem på våra fordon.

 Se filmen om WINTERLINK