Mowic är distributör för MetOne Instruments i Skandinavien

Pressmeddelande 2016-04-27
 

Mowic har tecknat avtal med det amerikanska företaget MetOne Instruments och blir distributör av instrument för mätning av luftkvalitet såsom partikelmätare och meterologiska instrument i Sverige, Norge och Danmark.

 
Met One Instruments Inc har ett brett sortiment av produkter. Förutom meteorologiska instrument återfinns även bl.a partikelmätare för PM 1,0, PM 2,5, och PM 10 för såväl inom- som utomhusbruk i produktportföljen. De har även produkter för kontinuerlig luftkvalitetsmätning. Företaget finns representerade och har distributörer i ett 40-tal länder runt om i världen.
 
– MetOne Instruments är en ledande och tillförlitlig leverantör med gedigen kunskap och hög servicegrad, det gör deras produkter högintressanta. Vi tror att marknaden behöver fler aktörer inom luftkvalitets- och partikelmätning och ser fram emot att bli en av dessa, säger Gerry Johansson styrelseordförande på Mowic AB.
 
Efter Mowics lyckade lansering av samverkande system inom vädertjänster och vägunderhåll väljer nu företaget att aktivt satsa på ett nytt affärsområde, Mowic Miljö.
– MetOne instruments produkter passar fint in i vårt nya affärsområde Mowic Miljö. Inom detta område kommer vi att satsa på och bl.a utveckla kompletta tjänster för mätning av luftkvalitet, fortsätter Gerry Johansson styrelseordförande på Mowic AB.
 
Mowic Miljö blir en viktig utveckling av Mowics affärsidé om att förse kunder med de mest avancerade, tillförlitliga och konstadseffektiva systemen, oavsett användningsområde.
 
Om Mowic:
Mowic Väg- och Transport är vårt största affärsområde. Våra smarta system och innovativa lösningar är utvecklade speciellt för den som arbetar inom underhåll eller övervakning av vägar, broar, flygplats, räls, hamnar eller andra ytor utomhus. Genom att samla in och analysera olika typer av data specifikt för ett specifikt område och verksamhet så får användaren bästa möjliga underlag att fatta viktiga beslut i sitt arbete. De integrerade systemen effektiviserar administrationen, förenklar uppföljningen och säkerställer kvalitetssäkringen på utfört underhållsarbete.
Mowic Miljö är ett nytt affärsområde, med målet att utveckla tjänster som ska utgöra ett bra stöd vid genomförandet av åtaganden ålagda våra kunder. Tjänster rörande luftkvalitet är en av dessa.
 
Läs mer om MetOne Instruments på: http://www.metone.com/
 
För mer information, kontakta
Gerry Johansson
+46 70 722 32 45