Välkommen på Vägväderseminarium

AALBORG  9 Juni, HERNING 10 Juni (Danmark)

MALMÖ 11 Juni, Stockholm 15 juni

Vi har nöjet att tillsammans med MeteoGroup inbjuda till en heldag med information om allt det senaste inom lösningar för vinterväghållare!

Ta del av hur MeteoGroups lösningar kan bidra till ökad säkerhet på vägarna samtidigt som kostnaderna minskar. Hör hur verktygen bidrar till optimal planering i arbetet som vinterväghållare.

Meteorologen delar med sig av sina specialkompetenser.

Vi berättar också om nyttan med TrackIce trådlösa vägväderstationer

Arrangemanget är gratis men med begränsat antal platser, anmäl dig därför så snart som möjligt för att säkerhetsställa en plats. 

Anmälan görs till: info@mowic.se

​​Agenda:

08.30-09.00   Frukostmacka.

09.00-09.15   Välkommen och inledning.

09.15-10.00   Varför vägväderprognos inte är densamma som en väderprognos

10.00-10.45   TrackICE, trådlösa vägväderstationer.

10.45-11.30   Produkter och Verktyg, inkl ruttprognos.

11.30-12.15   Lunch och kaffe.

12.30-13.15   Meterologen har ordet; Att ta fram en prognos genom att använda statistik.

13.15-13.45   WINTERLINK för optimal planering och beslutsfattande.

13.45-14.00   Avslutning.
 
14.00-15.00   Nätverk/Kaffe.