Mowic växer och stärker sin ledande roll inom IT för vägunderhåll

Mowics lansering av samverkande system inom vädertjänster och vägunderhåll har mött så positivt gensvar från marknaden att företaget genomfört åtgärder för att satsa ytterligare på framtiden.

System i samverkan är ett beslutsstöd för vintervägar som samlar in information från olika vädertjänster, väderprogroser samt lokalt utplacerade hårdvarusensorer.

Mowic har nu förvärvat produkträttigheterna till väderstationen TrackIce med sensorer samt GPS-enheten BlueTex från sin leverantör FYM. I detta uppköp ingår även unik utvecklingskompetens samt värdefull produktkunskap.

– Vi är mycket glada då detta innebär att vi samlat såväl försäljning, produktutveckling, support och leverans under ett och samma tak. Vår förhoppning är att du som användare av våra produkter kommer att uppleva en förbättrad service från en komplett leverantör, säger Mats Wärme, VD Mowic AB.

Mowics smarta system och innovativa lösningar är utvecklade speciellt för den som arbetar inom underhåll eller övervakning av vägar, broar, flygplats, räls, hamnar eller andra ytor utomhus. Genom att samla in och analysera olika typer av data specifikt för ett specifikt område och verksamhet så får användaren bästa möjliga underlag att fatta viktiga beslut i sitt arbete.  De integrerade systemen effektiviserar administrationen, förenklar uppföljningen och säkerställer kvalitetssäkringen på utfört underhållsarbete.

Se filmen om TrackIce HÄR

 sis

För mer information, kontakta

Mats Wärme, VD Mowic AB

+46 70 263 31 24

mats.warme@mowic.se