Svevia har upphandlat GPS-baserade lednings- och uppföljningssystem

plogbilar_2

Svevia, som är Sveriges största entreprenör inom vinterväghållning har gjort en upphandling av GPS-baserade lednings- och uppföljningssystem för de närmaste tre åren. Uppdraget går till B&M Systemutveckling AB i Uppsala i samarbete med Mowic AB. 

 – Vi behövde dels kvalitetssäkra vinterväghållningen, dels minska kostnaderna kring hela hanteringen, berättar Olle Öberg som är divisionschef Drift på Svevia. I början fanns flera leverantörer med i upphandlingen, men i slutet stod det mellan tre företag som alla var kompetenta nog att kunna leverera.

Valet föll på B&M Systemutveckling eftersom en sammanvägning av pris och teknisk kompetens avgjorde saken. B&M har levererat GPS-system till Svevia tidigare och är väl insatta i hur systemen kan hjälpa dem på ett effektivt sätt.

– B&M har den mest kompletta produkten, dessutom var prisbilden rimlig, så vi är mycket nöjda med vårt val, säger Olle Öberg.

Med systemet, Mobiwin QA, har man full kontroll över vilka vägar som är röjda och vilka som återstår. Man vet också vilka fordon som är klara med sina områden och på så sätt kan omdirigeras dit de behövs bättre.

I kombination med hårdvaran BlueTex GPS finns dessutom funktioner för hur mycket salt respektive sand som används. Underlaget för körning och förbrukning blir ett fakturaunderlag både för underentreprenörer och uppdragsgivare, vilket kan vara kommuner och Trafikverket.

Tidigare gjordes mycket rapporteringen manuellt. Med systemet undviker man felkällor och godtycke, vilket underlättar mycket för administrationen. Man får betalt exakt efter hur mycket man har kört.

Systemet kan kopplas till olika hårdvaror, antingen BlueTex GPS från Mowic, som Svevia har installerat i sina bilar idag. Eller så går det att koppla till GPS-appar för surfplattor och smarta telefoner.

– För oss är det viktigt att man inte är låst till en särskild hårdvara, säger Olle Öberg. Utvecklingen går mot flexibla lösningar med appar för telefoner och surfplattor. Det var en avgörande faktor när vi valde B&M som samarbetspartner.

Svevia kör 1 600 fordon, har cirka 2 000 medarbetare och sköter över hälften av det statliga vägnätet, som består av närmare 100 000 km väg.

 B&M Systemutveckling AB är ett mjukvaruföretag specialiserade på utveckling av ledningssystem för verksamheter med mobila resurser. De har över 20 års erfarenhet av teknikområden som positionering, GIS och Mobildata och utvecklar egna produkter samt erbjuder konsulttjänster till större företag och myndigheter.

Mowic AB är ett teknikbolag med spetskompetens inom mobildata och GPS-baserade lösningar. Inom ”väg” specialister på integrering av tredjepartsutrustning och utveckling av väderstationer samt vidareförädling av data. Mowic AB utvecklar egna hårdvaruplattformar och Gateway lösningar.

 

För mer information kontakta

Per Bergström, Business Area Manager B&M Systemutveckling AB
018-18 38 98
perb@bmsystem.se

Mats Wärme, VD Mowic AB 
070-263 31 24 
mats.warme@mowic.se

Olle Öberg, divisionschef Drift Svevia
070-647 65 58
olle.oberg@svevia.se

 

Svevia har upphandlat GPS-baserade lednings- och uppföljningssystem.pdf