NCC Roads väljer Mowic RoadTrack

NCC Roads har det senaste året använt och utvärderat flera av de förekommande GPS-systemen för kvalitetssäkring och uppföljning av arbetet inom vägunderhåll. Under sommaren tecknades avtal med Mowic AB gällande Mowic RoadTrack, som var det system som bäst uppfyllde NCCs behov.   

Ramavtalet gäller hela NCC Roads organisation och till att börja med utrustas 5 nya driftområden med nya BlueTex GPS:er och handdatorer.

”Vi valde att teckna avtal med Mowic, då deras GPS-system bäst stödjer vår verksamhet samtidigt som Trafikverkets alla krav uppfylls, säger Johan Bjurström, platschef på NCC Roads.”

”Vi är mycket glada och stolta över att NCC Roads valde oss som leverantör av denna typ av GPS-system. Det visar att vi är helt rätt ute när det gäller kompletta GPS-system utvecklat för att uppfylla kunderna såväl som myndigheternas krav på uppföljning av vägunderhållet, säger Mats Wärme VD på Mowic AB.”

 

Om NCC Roads:

NCC Roads erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar. Verksamheten spänner över hela värdekedjan, från produktion av kross- och asfaltprodukter till beläggningsarbeten och vägservice.

NCC Roads i Sverige är organiserat i tre affärsenheter, Nord, Öst och Sydväst. Affärsområdet omsatte 11,7 Mdr SEK under 2011 och hade cirka 4 040 medarbetare.

 

Om Mowic:

Mowic AB är ett teknikbolag med spetskompetens inom mobildata och GPS-baserade lösningar. Som operatör med eget nät och i samarbete med utvalda partners kan vi erbjuda kompletta helhetsåtaganden inom M2M för affärskritisk data. Mowic har sedan 10 år tillbaka arbetat med avancerade GPS-system för drift och underhåll av vägar & infrastruktur och levererar lösningar till flertalet av de största aktörerna i Norden

 

Om Mowic RoadTrack:

Mowic RoadTrack är ett heltäckande stödsystem som hanterar planering, realtidsstyrning och uppföljning av verksamhet inom vägunderhåll. Systemet består av fordonsutrustning och kommunikationslösning från Mowic AB. Kontorsprogramvaran MobiWin Premium kommer från B&M Systemutveckling AB. Vägvaktsfunktion med komplett arbetsorderhantering, integrerad utkallning och navigeringsstöd är exempel på möjliga funktioner i systemet.       

För mer information se www.mowic.se eller kontakta

Mats Wärme,  +46 70 263 31 24,  mats.warme@mowic.se

Här hittar du dokumentet som .pdf