Systembeskrivning

Systembeskrivning Snödjupsmätning TrackIce Snow

TrackIce Snow är unikt tack vare att systemet är trådlöst och batteridrivet vilket ger snabb installation och effektiv drift.

Snödjupssensorn

använder sig av ultraljudspulser för att med 15 minuters intervall mäta snödjupet på den valda platsen och trådlöst vidarebefordra informationen till moderenheten. Snödjupssensorn kan antingen installeras som en separat enhet som kopplas till en fristående moderenhet eller som en kombinerad sjödjupssensor med integrerad moderenhet.

Moderenheten

mäter lufttemperatur och luftfuktighet och vidarebefordrar detta tillsammans med snödjupsinformationen till användarens stödsystem. En fristående moderenhet kan även hantera informationen från andra närliggande sensorer av olika typer.