Systembeskrivning

Systembeskrivning Halkvarningssystem TrackIce

Den trådlösa moderenheten innehåller vädersensorer som mäter lufttemperatur och luftfuktighet. I kombination med informationen den får från vägbanesensorerna kan risk för utfällning på vägbanan räknas fram.

Vi har även sensorer för mätning restsaltsindikation som används för fryspunktsberäkning. 

Ibland finns behov av flera mätpunkter, t.ex. vid vägbana och bro eller flerfiliga motorvägar. Med den trådlösa moderenheten är det enkelt att ta in information från flera enheter.

De trådlösa sensorerna mäter temperaturen i vägbanan och kommunicerar både med varandra och moderenheten. Tack vare trådlösheten så är installationen mycket enkel. Endast ett borrhål och sedan gjuts enheten fast i höjd med vägbanan. Materialet i toppen slits likvärdigt med asfalten.