Varför elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal gör det enklare och sparar mycket tid för dig som förare. Reser du mycket och tycker att det är krångligt att skriva för hand och komma ihåg alla resor som ska faktureras? Upplever du detta som ett stressmoment i den annars fullbokade vardagen? Då är elektronisk körjournal något för dig!

Vår elektroniska körjournal följer Skatteverkets krav på en korrekt körjournal. Den registrerar alla dina resor åt dig och du kan när som helst kan hämta ut dem via internet. Enklare och säkrare kan det inte bli.

 

Vinster med elektronisk körjournal

  • Effektivisering av körjournalshantering och uppdragsuppföljning.
  • Minskar risken att missa resor som ska faktureras.
  • Minskad bränsleåtgång då nyttjandet av fordonen kan optimeras och planeras bättre

Spar tid och pengar och känn trygghet i att alltid ha korrekta körjournaler.