En körjournal ska innehålla följande uppgifter enligt Skatteverket

  • Mätarställning vid årets början
  • Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
  • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
  • Hur många kilometer du kört
  • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades
  • Mätarställning vid årets slut

Vår produkt är godkänd gentemot Skatteverkets rekommendationer på korrekta körjournaler.