Funktioner

Funktioner Mowic On Track

Korrekt körjournal
Körjournalen följer Skatteverkets regler för redovisning av tjänste- och privatkörning. Med en knapp i bilen kan du välja om det är en privatkörning eller tjänstekörning. Alternativt kan journalen kompletteras med privat eller tjänstemil av föraren sedan han själv exporterat journalen till Excel.

Fordonsöversikt
Du får via kartan en snabb överblick av ett specifikt fordon, en utvald grupp eller alla dina fordon och kan lätt  hitta rätt resurs för rätt uppdrag. Visar aktuella positioner, kommunikationsstatus, eller om några varningar
eller larm finns. All information visas i realtid.

Zonhantering
Du kan definiera zoner exempelvis runt en arbetsplats och få automatiskt meddelande om fordon åker in eller ur en zon. Zoner kan användas som ett urval i rapporter. Vilka zoner har besökts?

Arbetslogg
Du skapar själv dina rapporter efter din verksamhets behov. Du kan skapa exempelvis en summering av gångtid på ett specifikt fordon eller maskin eller en översikt av dina fordons utnyttjande under en specifik
tidsperiod. Rapporten kan du använda direkt eller bestämma att den ska skickas automatiskt till en e-mailadress med ett valt tidsintervall.

Fakturaunderlag
Skapa enkelt korrekta fakturaunderlag, exempelvis för arbetstidsdebitering eller redovisning av restid för ett speciellt projekt.