TrackI

TrackI är en trackingenhet som är konstruerad för fast installation i fordon. Enhetens kontakter och specifikation uppfyller normerna för fordonsmontering.

Målgruppen är professionella användare med höga krav på prestanda och kvalitet. GSM-motorn är baserad på Cinterion senaste teknik, tidigare Siemens. GPS-motorn är baserad på Trimbleteknik som garanterar prestanda i världsklass och kvalitet.

Produkten är optimerad när det gäller strömförbrukning för att möta nya standarder inom ekologisk design.
TrackI är mycket flexibel och beroende på kundens krav, kan fler funktioner läggas till såsom teknik för trådlöskommunikation via Bluetooth eller Mobitex.

TrackI stöder firmware-uppdatering via mobilnätet eller lokalt genom datorgränssnitt.
Enheterna är 100% händelsestyrda och skapar rapporter baserat på angivna händelser såsom tid, I / O förändring, rörelse, externa data, vinkel förändring och tillryggalagd sträcka.

Enheten kommunicerar med hjälp av protokollet Pospack 18, ett protokoll som syftar till att generera mycket lite datatrafik utan att äventyra dataintegritet. Standarden ram ingår position, tid, hastighet, riktning, I / O-status, runtime meter (vägmätare eller driftstimmar), batteristatus, larm och händelser (varför rapport genereras). Om TrackI är ur täckning kommer den automatiskt lagrar gamla positioner tills täckning återvänder, och sedan sända.