Snödjupssensor

Snödjupsensorn använder sig av ultraljud för att mäta avstånd till en yta.
 
Den integrerade temperatursensorn gör automatiskt en kompensation för ljudets hastighetsförändring till följd av temperaturskiftningar.
 
Nivåsensorn ansluts via RS232-interface till TrackIce Centralenhet.

 

 Produktblad TrackIce Snödjupssensor.pdf