Sensor för restsaltindikation

  • Mätning restsaltindikation för fryspunktsberäkning
  • Mätning vägytestatus vått/torrt

Denna sensor mäter konduktiviteten i vätskan på sensorns yta. Detta värde ger en restsaltidikation som används för fryspunktsberäkning för den aktuella platsen. Sensorn mäter även vägytestatus vått/torrt.
Denna installeras alltid tillsammans med TrackIce vägbanesensor, som även ger vägbanetemperatur.

Sensorns mätvärden skickas vidare till MeteoGroup för bearbetning och beräkning. Fryspunktsberäkningen och den andra informationen presenteras i MeteoGroups tjänst Vinterhalka.

Sensorn är via Track Ice vägbanesensor batteriförsörjd, med en samplingsfrekvens på 15 min är livslängden för batteriet 60 månader.