BAM-1020

För PM 10, PM 2,5 och PM 10-2,5 partikelmätning.

Kontinuerlig mätning i upp till 60-dagar.

Mycket låga driftskostnader.

Integrerad datalogger med inkoppling av upp till 6 metrologiska sensorer.

Produktblad BAM 1020.pdf HÄR

 

BAM 1020 är godkänd enligt Naturvårdsverket för kontinuerlig kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

PM 10 – NV-01979-16.pdf HÄR

PM 2,5 – NV-01979-16.pdf HÄR